Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami:

Instalacje elektryczne

 • Blok Operacyjny - Rozbudowa, (modernizacja) i przebudowa wraz z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Przebudowa, (modernizacja) Oddziału Anestezjologii z budową nowych instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (MARZEC-BUDOWNICTWO)
 • Przebudowa, termomodernizacja, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom opieki społecznej w Rzeszowie (MARZEC-BUDOWNICTWO)
 • Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie (MARZEC-BUDOWNICTWO)
 • Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation dla MPL Katowice w Pyrzowicach (GMPROJEKT)

Instalacje przemysłowe

 • Instalacja rozładunku, magazynowania i dozowania PPR dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Elektrownia Opole (CTMS),
 • Budowa hali magazynowej na wapno - układ zasilania i sterowania urządzeń technologicznych (KRAFT),
 • Budowa stacji załadunku kamienia i kruszywa dla Zakładu Przeróbczego KWK „Jas-Mos” (IND-SOFT),
 • Budowa przy szybie VI urządzeń do podawania uwodnionych pyłów dymnicowych dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica

Instalacje magazynowania gazów technicznych

 • Układ instalacji elektrycznej układu magazynowania gazu ziemnego LNG w Bukowinie Tatrzańskiej (GAS-ENGINEERING),
 • Projekt wykonawczy i budowlany stacji zgazowania ciekłego argonu dla Air Liquide Polska Sp. z o.o. (GAS-ENGINEERING),
 • Układ instalacji elektrycznej układu magazynowania gazu ziemnego LNG w Białce Tatrzańskiej (GAS-ENGINEERING),
 • Budowa stacji zgazowania ciekłego tlenu na terenie istniejącego 5 bloku tlenowego ASU 5 w Krakowie (GAS-ENGINEERING)

Instalacje oddymiania spalin

 • Instalacja odpylania spalin kotła WR-5 Ciepłownia Veolia w Międzyrzeczu Podlaskim (VAC-SERVICE),
 • Modernizacja instalacji odpylania spalin kotłów WLM 2,5 nr 2 i nr 3 w kotłowni SP-3 na terenie firmy SKLEJKA-EKO S.A w Ostrowie Wielkopolskim (VAC-SERVICE),
 • Modernizacja instalacji odpylania spalin kotła OR-16 K2 w Kotłowni GMP w Bydgoszczy (BLUMENBECKER),
 • Instalacja odpylania spalin naprzemiennie kotła OR-16 i kotła KR-7 FITZNER 4MW (BLUMENBECKER),

Instalacje gospodarki wodno ściekowej

 • Instalacja oczyszczania biogazu na oczyszczalni ścieków Tychy - Urbanowice (TECHNOBIOGAZ)
 • Budowa przepompowni ścieków sanitarnych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej (OLMARK)
 • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku (EPK)

Rozdzielnice i szafy sterownicze

Rozdzielnice niskiego napięcie i szafy sterownicze wymagane w wyżej wymienionych projektach.

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.