Instalacje elektryczne

- sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,
- stacje transformatorowo - rozdzielcze,
- instalacje elektryczne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów magazynowych i przemysłowych,
- projekty modernizacji i przebudowy instalacji,
- projekty budowlane, wykonawcze, koncepcje oraz programy funkcjonalno-użytkowe.


Instalacje przemysłowe

Projektowanie układów zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych w różnych obiektach przemysłowych takich jak: kopalnie, elektrociepłownie, pompownie, oczyszczalnie ścieków. W dotychczasowych projektach mieliśmy doczynienia z: układami załadunku i transportu materiałów sypkich, układami odpylania spalin, instalacjami magazynowania gazów technicznych czy instalacją oczyszczania biogazu. 


Rozdzielnice i szafy sterownicze

Projektowanie i nadzór nad prefabrykacją rozdzielnic niskiego i średniego napięcia oraz szaf stycznikowych i sterowniczych.Automatyka przemysłowa i AKPiA

Projektowanie instalacji sterowania i AKPiA opartych na sterownikach przemysłowych PLC wiodących producentów. Układy wizualizacji i systemy informatycznego nadzoru przebiegu procesu technologicznego lub produkcyjnego.


W zakresie projektowania oferujemy:Copyright (c)2018, All Rights Reserved.